Application Context Name (ACN)

Application Context Name (nazwa kontekstu aplikacji) jest identyfikatorem kontekstu zaproponowanym przez inicjatora dialogu. Application Context (kontekst aplikacji) jest definiowany poprzez zestaw elementów, opcji i innych informacji niezbędnych do prawidłowej współpracy. Definicja powyżej pochodzi z zalecenia Q.771, ale praktycznie możemy uważać ACN za identyfikator protokołu, który przenosi warstwa TCAP.

Lista i wyszukiwarka ACN dla protokołów używanych w sieciach IN

Application Context Name (ACN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *