Month: October 2005

Application Context Name (ACN)

Application Context Name (nazwa kontekstu aplikacji) jest identyfikatorem kontekstu zaproponowanym przez inicjatora dialogu. Application Context (kontekst aplikacji) jest definiowany poprzez zestaw elementów, opcji i innych informacji niezbędnych do prawidłowej współpracy. Definicja powyżej pochodzi z zalecenia Q.771, ale praktycznie możemy uważać ACN za identyfikator protokołu, który przenosi warstwa TCAP.

Lista i wyszukiwarka ACN dla protokołów używanych w sieciach IN

Bramka WWW -> UUS

W czasie mojej pracy w TP S.A. zatrudniony byłem w Pionie Sieci i dziale związanym z telefonami ISDN. Jednym z projektów w którym uczestniczyłem była bramka umożliwiająca wysyłanie wiadomości UUS bezgpośrenio ze strony WWW.

Czym są wiadomości UUS? UUS – czyli “User to User Signaling”. Jest to uproszczona wersja SMSów z telefonii komórkowej. Różnicą jest to, że w przypadku UUS w sieci nie występuje tzw. Service Center – wiadomości przesyłane są bezpośrednio między abonentami. Szczegółowy opis projektu znajduje się w dokumencie PDF.

Projekt zdobył drugą nagrodę oraz nagrodę publiczności w konkursie Telekreator ogłoszonym przez Prezesa TP S.A.

System wideokonferencji Ezenia

Pod koniec moich studiów spotkałem się z systemami wideokonferncyjnymi. Zaowocowało to wyborem pracy dyplomowej – pisałem o telefonii IP. Zagłębiłem się w protokoły H.323 oraz SIP.

W dobie wszechobecnych plagiatów swojej pracy dyplomowej nie umieszczam w internecie; jeśli kogoś interesowałby temat telefonii IP zapraszam do biblioteki wydziału Telekomunikacji i Akustyki PWr 😉

Skrócony opis elementów systemu wideokonferencyjnego firmy Ezenia (pracującego na protokołach H.323) znajduje się na stronach Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji PWr: System Wideokonferencyjny Ezenia.